Állatorvosi asszisztensek munkavégzésének szakmai irányelvei

A szakmai irányelvet a 2010. szeptember 29-i országos küldöttközgyűlés elfogadta, hatályba lépése: 2010. szeptember 30.

A Magyar Állatorvosi Kamara (MÁOK) jelen szabályzatának hatálya az állatorvosasszisztenseket foglalkoztató magán-állatorvosi tevékenységet folytató állatorvosokra terjed ki, függetlenül attól, hogy a magán-állatorvosi tevékenységet milyen adójogi formában végzik.

A foglalkoztató állatorvos minden neki segédkező személyt – annak képesítésétől függetlenül – köteles munka- és balesetvédelmi oktatásban részesíteni. Az állatorvosi asszisztens munkáját irányító, azt felügyelő állatorvos az asszisztensnek adott utasításaiért, az asszisztens személyét érintő intézkedéseiért szakmai felelősséget visel. Az állatorvosi asszisztens gyakorlati idejétől, képesítésétől és egyéb vizsgáitól függetlenül állatorvosi tevékenységet nem végezhet.

Így különösen:

önállóan állatot nem vizsgálhat, leletet nem értékelhet, nem állíthat fel kórismét, nem dönthet kezelésről, nem minősíthet állatorvosi kezelést, önállóan nem nyilatkozhat kórokozóról, járványtanról, kórfejlődésről, a beteg állapotáról, kórjóslatáról.

MÁOK-vizsga: a Magyar Állatorvosi Kamara által szervezett vizsga állatorvosi asszisztensek számára

I. Az asszisztens által végezhető feladatok kisállat-praxisban

A. Kizárólag állatorvosi felügyelettel (az állatorvos közvetlen fizikai jelenlétében és irányításával)

A.1. Állategészségügyi szakirányú képesítéssel, vagy MÁOK-vizsgával rendelkező asszisztensek

 1. subcutan vagy intramuscularis injekciós (parenterális) gyógyszerkészítmény beadása, intravénás infúzió adása (az infúzió bekötésének kivételével), annak felügyelete
 2. mintavétel állatból, kivéve a hám- és/vagy nyálkahártya-sérüléssel együtt járó beavatkozást (pl. vér-, liquor-minta, bioptátumok, punktátumok, szövettani minták stb.)

A.2. Állategészségügyi szakirányú képesítéssel, vagy MÁOK-vizsgával nem rendelkező asszisztensek is

 1. vizsgálat és kezelés során az állat lefogása, rögzítése
 2. röntgenológiai-, ultrahangos- vagy EKG-vizsgálat során közreműködés
 3. műtétek során közreműködés

B. Állatorvosi felügyelet nélkül

B.1. Állategészségügyi szakirányú képesítéssel, vagy MÁOK-vizsgával rendelkező asszisztensek

 1. a kórelőzményi alapadatok felvétele, kikérdezése
 2. az állatorvos utasításainak megfelelően gyógyszerkészítmény beadása szájon át vagy gyógyszerkészítmény külsőleg történő alkalmazása (kivéve erős hatású „keresztes” készítmények, altató- vagy kábító-szerek)
 3. vizsgálati minták előkészítése speciális vizsgálatra (pl. szövettani vizsgálathoz minta rögzítése stb.)
 4. kiegészítő vizsgálati eljárások részfeladatainak elvégzése (centrifugálás, kenetek festése, röntgenfelvétel előhívása, vizelet fizikai, kémiai vizsgálata stb.)
 5. a vizsgálati eredmények, leletek bevezetése a kórlapra/számítógépbe
 6. az állat előkészítése az egyes vizsgálati eljárásokhoz (pl. a bőrterület leborotválása, szőrnyírás, borotválás, a műtéti terület fertőtlenítése)
 7. a műtéti felszerelés előkészítése, a steril műtéti csomagok kibontása
 8. speciális vagy steril alkalmazású orvosi kézi és egyéb műszerek, a műtéti eszközök tisztítása, előkészítése a sterilizálásra, sterilizálása és elhelyezése a tárolási helyre
 9. táplálási, tartási és nevelési tanácsadás

B.2. Állategészségügyi szakirányú képesítéssel, vagy MÁOK-vizsgával nem rendelkező asszisztensek is

 1. telefonhívások fogadása
 2. tájékoztatás az állategészségügyi szolgáltató intézmény ügymenetéről (pl. nyitva tartás, a műtétek ütemezése, a hazavitel rendje)
 3. bejelentkezések fogadása, szervezése
 4. az ügyfelek fogadása
 5. az állat és tulajdonosa adatainak felvétele, rögzítése
 6. a tulajdonosi nyilatkozatok, nyomtatványok ismertetése és aláíratása
 7. az állattal és gazdájával kapcsolatos adatok felvétele
 8. az állat testtömegének megmérése
 9. az állat testhőmérsékletének mérése végbélben
 10. az állat előzetes rögzítése az állatorvosi vizsgálathoz és kezeléshez
 11. az állatorvosi vizsgálat és kezelés során szükséges eszközök előkészítése (pl. fecskendő, vakcina, kötszer), tisztítása
 12. a kiegészítő vizsgálati eljárások előkészítésében való részvétel (pl. a vérvételi csövek előkészítése, a levett minták csomagolása, a röntgen-előhívó felfűtése)
 13. az állat elhelyezése a műtőben
 14. az állat műtőasztalon való előzetes rögzítése
 15. az állat testfelületének műtét utáni megtisztítása
 16. a műtő felszerelésének tisztítása és karbantartása
 17. a törülközők, lepedők stb. mosása és a cseréje
 18. szappantartók, fertőtlenítőszeres tartályok feltöltése
 19. kórházi betegek ápolása, ellátása, ketrecek tisztántartása és karbantartása
 20. rendelő helységeinek takarítása, nyílászárók, berendezési tárgyak és eszközök (kivéve speciális vagy steril alkalmazású orvosi kézi és egyéb műszerek) tisztítása és felületfertőtlenítése
 21. rendelői készletek (gyógyszerek, gyógyászati segédanyagok, irodai és egyéb készletek) figyelemmel kísérése, a gyógyszerek és a fogyóeszközök leltárjában való közreműködés
 22. nyugta/számla megírása, az állatorvosi munkadíj átvétele

II. Az asszisztens által végezhető feladatok nagyállat-praxisban

Nagyüzemi állattartó telepeken a felmerülő „tömegmunkákat” csak állategészségügyi szakirányú képesítéssel, vagy MÁOK-vizsgával rendelkező asszisztens végezheti önállóan, az állatorvos irányításával és felügyeletével. Ezek a feladatok az alábbiak:

A.) Sertéstelep

 1. a tartási technológiába beépített preventív parenterális kezelés (pl. vashiányos anaemia preventív kezelése)
 2. a tartási technológiába beépített vitamin-készítmény beadása (per os, parenterálisan)
 3. technológiaszerű ivartalanítás (napos korú hím ivarú állatok), fogazás, farokkurtítás
 4. vérvétel
 5. a beteg állatok felderítésére irányuló információk begyűjtése (az állatorvosnak való jelentés)
 6. az állatorvos konkrét utasítása alapján történő gyógyszer-beadás
 7. nem véres ellési segélynyújtás
 8. műtéteknél való segédkezés
 9. Állatorvos jelenlétében a kórboncolás előkészítése
 10. Az asszisztens által elvégzett munkák adminisztrációja.

B.) Szarvasmarha telep

 1. a tartási technológiába beépített preventív per os parenterális kezelés (pl. szopós borjak vitaminnal, nyomelemekkel való preventív kezelése)
 2. vérvétel
 3. a beteg állatok felderítésére irányuló információk begyűjtése (az állatorvosnak való jelentés)
 4. az állatorvos konkrét utasítása alapján történő gyógyszer-beadás, beleértve a vakcinázásokat és a tőgykezeléseket is
 5. nem véres ellési segélynyújtás
 6. műtéteknél való segédkezés
 7. csülök és lábvég ápolás
 8. Állatorvos jelenlétében a kórboncolás előkészítése
 9. Az asszisztens által elvégzett munkák adminisztrációja.

Az asszisztens semmilyen meddőségi vagy szaporodásbiológiai kezelést nem végezhet, ide értve a diagnosztizálást, a méhkezelést, és a hormonális kezeléseket is.

Forrás: http://www.maok.hu/content/_common/attachements/asszisztens_iranyelv_2010szept29.pdf